…az emberiség vígasza, fejlesztője lenni

 emberiségMivel Merlin a szívcsakráján keresztül földelte le az emberiség számára azokat a magasabb rendű ideákat és eszméket, melyek a korszakok során hozzájárultak az emberiség és ezáltal a háttérben dolgozó segítő lények felemelkedéséhez, szeretettel és kimondhatatlan hálával tölti el a mi időnkben is a szívünket. Ő, ki oly’ sok korban, oly’ sok dimenzióban testet öltött, hogy mutassa az emberek számára az utat, ma is megtiszteli jelenlétével a fejlődésben aktívan résztvevő lelkeket. Mondjuk el közös fohászunkat Merlinhez, ki átmentette Atlantisz tudását a druidák földjére és évszázadokon át segítette a Szent Grál hordozóit, ahogy teszi ma is. Mondjunk hálát munkájáért a mai napon.

Merlin Mester kérünk téged, ajándékozz meg minket lelked minden tudásával, áramoljon erőd a még romlatlan szívekbe, telítse őket fénnyel és szeretettel, hogy erejük és kitartásuk legyen a nehéz időkben is. Te is és mi is eggyé válunk a teremtés egy azon húrján, melyet a Nagy Hangszerelő oly bölcsen és olyan tisztán komponált a lelkéből.

emberiség

Tudjuk és érezzük a harmónia szépségét, mely szívedből árad felénk, érezzük annak igazságát és a mindenséget felölelő erejét. Ha látod az utat számunkra, nyisd meg, és hídként szolgálunk az ősi tanok és eszmék hordozóiként, megtartóiként és hirdetőiként mindenki számára, ki az élő Atlantisz tudását terjeszti itt e Földön. A Zárványok, melyek őrzik a Föld ősi genetikai titkait, tedd élővé számunkra, teremtődjék meg az azonnali gondolat- élőlény alakzat, ki a dimenziók között áldozatkészen végzi munkáját bármely teremtmény iránt. Tudjuk, hogy szíved mély és tiszta, tele az ősi szentek és istenek iránti tisztelettel, legyünk mi a közvetítője energiádnak, legyünk mi a híd Ég és Föld között, hogy létrejöjjön az Új Föld, és az Új Emberiség, ki oly régen megfogalmazódott a Teremtő örök az állandóságban mozdulatlan, mégis változó tudatában.