…mint az Univerzum alaphangjainak frekvencia rezonátorai

atlantiszAtlantisz piramisai minden időben, a mai napig bezárólag, épp oly aktívan végzik tevékenységüket, mint a Teremtés hajnalán, mikor a Föld nevű bolygó a nagy álmodók tervező asztalán megszületett. Ezen programok, melyek az ősi elődök genetikai mintáit, kódjait őrzik a mai napig, nem sokára az emberiség együvé tartozásának a szimbólumai lesznek. 144 fő vezérlő piramis van, mely 12*12 alapegységre oszlik. A központi piramis, mely egyesíti az összes piramis geofizikai és matematikai leképződését, a Teremtő alaprezdülésének ősi hangjait hordozza magában. Olyan, mint egy jolly joker, amely mindenhol helyettesít, mindenhová elér, mindenütt jelenlévő és állandó. Állandósága és szilárdsága, rezdületének olyan alaphullámán van beírva az Öröklét Krónikájába, mely a teremtés különböző korszakaiban semmit sem változott, hiszen tökéletes és meghatározó, bármely korban és időben.
A 12*12-es alegység, a 12 Főangyal fizikai megtestesülése az örökkévalóság számára, hiszen anyaga sem a mostani kristályhoz hasonlít, az öröklét élő hangkristályából épült, a szív legmagasabb beavatási fokán lévő hangsorral irányítható. Egyébként teljesen zárt és láthatatlan mindazok számára, kik nem egyívásúak, nem rezegnek a szeretet ugyanazon húrján.
Felépítésük a következő:
atlantiszEgy mély alapmorajló hang tartja valamennyit a lét és a nem lét határán. Olyan ez, mint egy semleges hang, egy óriási kapu az öröklétbe, illetve az öröklét különböző leképződési világaiba.

A beavatott adeptus már a közelébe férkőzhet ezen a csodálatos hangrezgés által megnyilvánult tökéletes geometriai formákhoz, melyet a Teremtés zenei alapdallama tart fent, mely képes ezen rezgés alapján egy ponttá zsugorodni, majd a zene hatására újra és újra a tökéletes formát felvenni.
Lehetséges a megtestesülési formák között – mint átmeneti állapot – a folyékony kristály állapot, mely bármivé formálható az Univerzum alaphangjai által. Ezen piramisok legtöbbjét, csupán egyetlen kristály atomként őrzik néhányan itt e Földön, a szívük mélyén.
Tudati szintjüktől függ, hogy mikor képesek a szív azon beavatási fokozatára elérni, hogy kapcsolatba kerüljenek az Univerzum alaphangjaival, a szférák zenéjével.
Ezzel összekapcsolódván létre jöhet a látens, a szívben nyugvó kristályból az azonnali materializáció által megnyilvánult élő kristály piramis.