druidaA druidák tudása is Atlantiszról származik, nagy valószínűséggel Thot félisten hozta el hozzájuk is az őstudás egyik szeletét. Thot annak idején leszületett Atlantiszra, ahol végigjárta az összes iskolát, majd Atlantisz elsüllyesztése után szétszórta az atlantiszi tudást a Földön. Így születtek meg a különböző piramisépítő és más napkeresztény kultúrák. A tudás összességét soha nem egy ember vagy népcsoport kezébe adták, hanem mindig szétszórták, hogy az embereket és a népcsoportokat összefogásra bírják egy közös cél érdekében és ne háborúzzanak. A druidákhoz került a természeti erők ismerete, illetve a fizikai lét és az alapenergiák használatának ismerete. Az alapenergiáknak a használata a négy őserőre vonatkozik. A druidák a négy őserő segítségével fejlesztették és harmonizálták magukat. Ezen az úton járva közel azonos szintre tudtak ők is eljutni, mint az egyiptomiak.
A druidák soha semmit nem írtak le. Ők verseket és énekeket tanultak, a tudásuk így maradt fenn évezredeken át. Ám ezek a versek és énekek az avatatlanok számára nem jelentettek semmit, mert olyan rövidítéseket, kifejezéseket, szavakat alkottak, amit az avatatlanok nem tudtak megérteni. A druida kultúra sohasem szűnt meg létezni, csak voltak olyan idők, amikor a legnagyobb titokban kellett művelni.
A druidák egy zárt papi rendet alkottak. Soraikba felvettek nőket és férfiakat egyaránt. Ők egyszerre voltak papok, döntőbírák, gyógyítók és tudósok. Ők a világ harmóniájának őrzői. A természet és az élet oltalmazói, az ősi titkok és tudás letéteményesei voltak. Hitük szerint minden élet forrása a Föld és a Nap. Ők nem egyszerűen az Istenekben, hanem magában a természetben hittek. Szintén napkeresztények voltak, csak úgy mint az ősi magyarság. Hitük szerint egyetlen Teremtő létezik, de ismerték a félisteneket, angyalokat, tündéreket, a természet szellemeit…

druidakör motívum talán az ember legelsőként használt szimbóluma. A végtelen vagy a tökéletesség jelképe, és az önmagába visszatérő kígyó motívuma. A napkerék, vagy más néven a Wotan kerék, szintén atlantiszi eredetre utal, hiszen ez volt Atlantisz fővárosának a szimbóluma.
A napkerék vonalai a négy égtájat, az év négy évszakát, a négy őselemet, a közepe pedig az isteni erőt, a tökéletességet, az ötödik elemet, az étert szimbolizálja. A nappálya négy nagy állomását is jelöli. A bal alsó fehér terület a föld elem, a felette lévő fehér terület a víz elem, a jobb alsó fehér terület a tűz elem és a felette lévő fehér terület a levegő elemet szimbolizálja.
Ez egy nagyon erős szimbólum.

Spirál
Az örök körforgást és az élet útját, valamint a labirintusát jelképező spirál volt a druidák leggyakoribb szimbóluma. Irányultsága alapján megkülönböztettek kifelé és befelé haladó spirált. A kifelé haladás a születés, kiáradás, fejlődés, míg a befelé haladó a halál, a befelé fordulás, a beszűkülés jelképe. Ők a kifelé fordulást, a kiáradást szorgalmazták és ezt erősítették, sőt, hogy ha valaki beteg volt és orvoslásért kereste fel őket, akkor ők azt nézték, hogy az illető hol van bezáródva, mi van nála bezárulva, miért fordul ő befelé és felszabadították a természet erőinek a segítségével benne azokat a blokkokat. Ők azt vallották, hogy nincsen gyógyíthatatlan betegség és nincsen gyógyíthatatlan állapot.

A spirál vagy a kelták által előszeretettel használt végtelen fonat, beavatási jelképnek is számít. Kanyarulatai, mint a beavatás fokozatai utat mutattak és figyelmeztettek az örök körforgásra. Az ősi hit spiráltánca és a labirintusjárás egyaránt a magasabb spirituális szintre jutást jelképezte. Termékenységszimbólumként az anyaméh és a Hold, férfijelképként a kozmikus Kígyó megjelenítője volt.  Ezért ezt a spirál szimbólumot egység szimbólumnak is nevezték.

A főpap a ruháján horda ezt a szimbólumot. A fehér palástjának a mell részén volt meggypirossal, méregzölddel, vagy királykékkel felvarrva, vagy festve. A szín attól függött, hogy melyik rendhez tartozott. Volt közöttük harcos rend, voltak gyógyító tudósok és voltak a mágus druidák. Merlin is a varázslók közé tartozott. Ő volt a leghíresebb druida.

Ők így meditáltak, labirintusban sétáltak, vagy spirálisan mentek körbe-körbe és közben meditáltak egy adott témára. Egy idő után felvettek egy ritmust a járásukban és ez a ritmus volt az, ami az ő tudatukat kiröppentette a háromdimenziós fizikai valóságból és ez segítette őket hozzá ahhoz, hogy elérjék a kívánt állapotot. Ezzel is tökéletesen az atlantiszi hagyományokat követték.

druidaKettős spirál
A druidák kettős spirálja a természet meghalását és újjászületését, a világ dualitását szimbolizálja. Nagyon erős a harmonizáló hatása, például a jin-jang egyensúly beállításában.

Hármas spirál

spirálEz egy közös középpontból kiinduló, az óramutató járásával ellentétes irányba forgó 3 spirálból áll. A kelta kozmológia hármasságát, a Földet, az Eget és a Tengert jelképezi, aminek mozgatója a tűz. A szenthármasság az összes ősi kultúrában megjelenik, például: test – lélek – szellem, szent anya – szent apa – szent gyermek, hiszen ezen ősi princípiumok nélkül nem létezhetne fizikai testben élő ember a Földön.

druidaEbben a szimbólumban megjelenik a hetes szám, mint az emberiség egyik legszentebb száma. Majdnem az összes vallásban a teremtéssel, a tökéletességgel és a harmóniával kapcsolódik össze. Funkciójában és jelentésében nagyon hasonlít az Élet Virágához. Mind a kettőt egy kör keretezi be, ami mindig a teremtést, a Teremtőt, a Napot szimbolizálja.