Befolyásolás? Az én tudatomat nem kell befolyásolni!
 Nem kell, de ettől függetlenül minden egyes pillanatban megtörténik!
 Ez nem így van, ebben biztos vagyok!
 Azért mert nem tudsz valamiről, az még létezik!
…..beszélgetett az Egó a Lélekkel.

Az Élet maga a Mágia, ami nem más, mint az Élet Tudománya! Azé az életé, amit minden egyes napunkon megélünk azokon az élethelyzeteken keresztül, amik folyamatosan körbevesznek minket, és melyek által vagy jól, vagy rosszul érezzük magunkat. Ha viszont ez így van, akkor adjuk meg magunknak a lehetőséget, hogy jobbá, boldogabbá tegyük hétköznapjainkat, melyhez egy nagyon egyszerű kis praktika a mindennapi gondolkodásunk megfelelő „alkalmazása”, gondolataink, szándékaink kívánt irányba történő terelése.

Elsődleges célunk és feladatunk az Egónk „leküzdése”, megkerülése! Fontos megjegyeznünk, hogy az Egót nem kell, és nem is lehet elpusztítani, nem csak azért mert ez önmagában is egy hiábavaló próbálkozás lenne, hanem azért is, mert ezzel egy elég veszélyes műveletet próbálnánk megvalósítani, hiszen az Egónk a mentális immunrendszerünkben játszik kiemelkedő szerepet, azért felelős. Igen az Egónkra szükségünk van, de nem a jelenlegi formájában, amikor szinte teljesen eluralja elménket, erős, áthatolhatatlan fátyolba csomagolva Lelkünket, Tiszta Isteni Önvalónkat, így nem engedve rálátást a felsőbb szférák üzeneteire, mi több ellehetetlenítve a velük történő bármilyen kapcsolat felvételének a lehetőségét.

Az alapvető két ÉN forma, melyekkel mindannyian rendelkezünk:

Tudatos Én nem más, mint, aki a mindennapok harcát megvívja a munkahelyen, bevásárlásoknál, neveli a gyerekeket, habzsolja a földi élvezeteket, nézi a televíziót, és azt gondolja magáról, hogy Ő vagyok ÉN. Hétköznapjainkban folyamatosan jelen van, Vele a legszorosabb a kapcsolatunk, Ő az, aki kiadja a mindennapi életünk során a parancsokat, melyeknek fejet hajtva szinte mindig eleget teszünk.

Tudatalatti Én egy sokkal tisztább tudat, átjárható kapukkal, közvetlen kapcsolattal rendelkezik a felsőbb szférákhoz, törvényekhez és entitásokhoz. Ő igazán tudja, hogy mi a Létünk értelme, az ok-okozati összefüggéseket, és látja előre, hogy miből mi következik, vagyis egy objektív, nyugodt és boldog Önvaló. Vele nagyon felszínes, távoli a kapcsolatunk, hiszen a Tudatos Énünkre telepedett Egó megakadályozza ezt.

Keressük meg azt az alapvető két módot, ahogy „becsaphatjuk” Őkelmét, próbáljunk meg áthatolni az Egó sziklaszilárd védelmi rendszerén, mindezt azért, hogy újra kapcsolatba kerülhessünk azokkal az alapvető igazságokkal, melyek mindig is irányították, irányítják és irányítani fogják életünket attól függetlenül, hogy hiszünk-e bennük, vagy sem.

Indirekt mód
Ebben az esetben a Tudatos Énünkre fonódott Egót néhány ravasz technikával, hátulról, Öt megkerülve kezdjük el lebontani az Énünkről. Ekkor egy nem direkt harcot vívunk Vele, hanem a háttérből bizonyos eljárásokat felhasználva a Tudatalatti Énünk segítségével kezdjük el szisztematikusan lebontani az Egót a Tudatos Énünkről. A lebontás mint egy automatizmus kezd el működni a háttérben, minden különösebb utólagos rákoncentrálás, fókuszálás nélkül. Az Egó megkerülésével megcélozzuk a Tudatalatti Énünket, aki megkapva a feladatot végrehajtja azt. Nagyon hatásos módszer, kifejezetten azoknál a személyiségeknél, akik nagyon erős intellektuális védelmet hoztak létre önmagukban. Végrehajtjuk a megfelelő eljárásokat és hagyjuk, hogy azok megvalósuljanak „önmaguktól”.

tudatIndirekt technikák:
 különböző programozások,
 tükör meditáció,
 kód írás, stb.

Direkt mód
Itt egy tudatos közreműködést hajtunk végre a lebontásban, szemből, frontálisan támadjuk a Tudatos Énünkre fonódott Egónkat.
tudat

 

Direkt technikák:

 személyiségünk fejlesztése,
 saját korlátaink felismerése és azok szisztematikus lebontása,
 élethelyzeteink felvállalása és megoldása, stb.

Mindkét esetben a Tudatos Ént bombázzuk, illetőleg a rátelepedett Egót, az indirekt módszerrel hátulról közvetve, a direkt módszerrel pedig szemből közvetlenül. Mindkét változat hatásos, egymást kiegészítő, támogató módok, és mindkettőt érdemes használni, ezzel mintegy satuba fogva kényszeríteni az Egónkat, az Őt megillető hely elfoglalására a tudatunkban.
Az eredmény pedig egy olyan Tudatos Én lesz, mely bár továbbra is kapcsolatban áll az Egóval, de oly módon, hogy az jól áthatolható, és rajtuk keresztül egy jóval közvetlenebb, szorosabb kapcsolat jön létre a Tudatalatti Énünkkel, vagyis folyamatos elérésünk, rálátásunk keletkezik egy magasabb tudatszinti állapottal, egy olyan állapottal, mely önmagában mindig kiegyensúlyozott, harmonikus és tökéletes.
tudat

Ha megfelelően és kitartóan járunk el, akkor létrehozhatjuk az „ősállapotot” vagyis a Test-Lélek-Szellem harmóniáját, mikor mindhárom terület megfelelő erővel, intenzitással egymást kiegyenlítve és kiegészítve járja át életünket, megadva ezzel számunkra a Létünk szabadságát, nyugalmát és boldogságát, hiszen ez a cél!

A technikák bővebb kifejtéséről, gyakorlati kivitelezéséről a következő cikkben esik szó.