földönkivüliAz ókori Egyiptom története az időtlenség homályába burkolózik, és a mai napig körüllengi valami misztikum.

Mti tudunk ennek a csodálatos civilizációnak az eredetéről? Hogyan és mikor kezdődött történetük?

Sajnos sok kérdésre a hivatalos egyiptológia sem tudott a mai napig kielégítő választ adni, amivel meg próbálkozik, az csak tovább növeli kételyeinket és további kérdéseket vet fel annak fényében, amit ma az egyiptomiakról tudunk. Gondoljunk csak vissza a történelemórákon tanultakra: i.e. 3.500 környékén a mai Egyiptom területén élők még az ún. primitív emberek szintjén éltek, majd alig ezer év múlva, szinte a semmiből, előbukkannak egy igen fejlett kultúra nyomai: elkezdtek hatalmas monumentális épületeket, templomokat és piramisokat emelni, és mindezt olyan magas szinten művelték, ami még  korunk emberét is meglepi.
Az egyiptomi civilizáció és annak nyomai minden kor utazóit lenyűgözték, így a halikarnasszoszi történetírót, Hérodotoszt is, aki az elsők között adott részletes leírást erről a csodás országról és annak népéről. Számára is magától értetődően vetődött fel a kérdés: ki volt az első fáraó és mikorra tehető uralkodása? Ezt a kérdést feltette az ősi titkokat őrző papoknak, akikkel találkozott, és akik igen érdekes válasszal lepték meg őt (és minket is): „345 uralkodót tartanak nyilván, míg a Nap kétszer kelt fel ott, ahol lenyugodott, és kétszer nyugodott le ott, ahol felkelt.”
Ebben a talányos válaszban rejlik az igazság: Egyiptom történelme bizony több, mint 30.000 évre tekint vissza!

A hivatalos egyiptológia persze erről egy szót sem ejt, pedig ennek több bizonyítéka is a rendelkezésünkre áll, csak kicsit jobban ki kellene nyitni a szemünket és a szívünket, hogy észrevegyük ezeket. Gondoljunk csak az Istenekről szóló mítoszokra, melyek nem közönséges mesék, vagy Egyiptomban járva alaposabban nézzük meg a templomok falait, hogy mit mesélnek nekünk erről a fantasztikus országról! Aki időt szán arra, hogy beleássa magát ezek tanulmányozásába, nem tud elmenni bizonyos tények mellett és mindenképpen el kell gondolkodnia azon, hogy mennyire igaz az, amit ma az iskolákban tanítanak.
Az első hitelesnek látszó királylistát felállító egyiptomi pap, Manethón három korszakot jelöl meg: egy kb. 13.000 éves korszak, amikor az Istenek uralkodtak Egyiptomban. A jól ismert nevek: Ré, Ozírisz, Ízisz, Széth, Hórusz, stb. tulajdonképpen földönkívülieket takarnak.  Ebben az időszakban hozta el Thot Atlantisz tudását Egyiptomba, és ekkor keltették életre ezt a csodálatos civilizációt. Ez volt az aranykor.
Miután a földönkívüliek elhagyták Egyiptom földjét, az általuk megbízott papkirályok vették át az uralmat. Ők igazi szakrális uralkodók voltak, beavatott bölcsek, még az eredeti tudás birtokosai.
A mai történelemből ismert utolsó 5.000 évben Egyiptomot átadták az emberiségnek, innen kezdve a ma ismert fáraók uralkodtak a birodalom felett.
Vajon miért titkolják el előttünk a valódi történelmet? Miért kell hallgatni a Földön kívüli beavatkozásról?
Hála a paleoasztronautika jeles képviselőinek, ma már nyíltan beszélünk ezekről a dolgokról, és lehet, hogy nincs már olyan messze, hogy valóban átírjuk a történelem-könyveinket!