A hangterápia lényege abban áll, hogy a szervezet finomenergetikai rendszerében keletkezett blokkokat, feszültségeket a különleges hangszerek segítségével oldani képes. A gong hangja egy egészen különleges hallás- és rezgésélmény. A csengők, gongok hangja egyedülállóan széles hangspektrummal és felhangokkal rendelkezik. Ez a széles rezgésspektrum  elmélyíti a légzést, ellazít, testünket érzékenyebbé teszi, támogatja az öngyógyító folyamatokat. A hangtálak, gongok, csengők különböző frekvenciával rendelkeznek. Testünk 80%-ban vízből áll, amely ezeket a rezgéseket kitűnően vezeti. Rezgésük mélyen áthatol a bőrön, az izmokon, eljut a szervekhez, egész a sejtekig, és visszaállítja azok eredeti rezgését, harmóniáját.
forrás: http://www.norbu.hu/index.php?mit=90&keszulek_kat_id=7

A gong története

A kb. 6000 éves múltra visszatekintő gong az egyik legősibb, indonéz eredetű, de leginkább Ázsiában elterjedt hangszer. A legrégebbi példányokat Kínában találták a Guangxi Zhuang Autonóm Tartományban. Míg Európában a harang a hangszeres transzcendencia hordozója, addig Ázsiában, Délkelet-Ázsiában elsősorban a gong töltötte be ezt a funkciót. Elsősorban ősi rituálékban alkalmazták, a buddhista vallási tradíciók része volt, de zenekari hangszerként is megszokott volt, és a népzenében is szívesen megszólaltatták.
Mire használták a gongokat az ősi kultúrákban?
Kínai templomokban ezzel a szokatlan hangszerrel keltették fel a szellemek figyelmét, s igyekeztek megszerezni a jóindulatukat. Japán buddhistáknak nagyobb ceremóniákon és a napi rituálék során az imádság idejét jelezte. A zen-buddhisták umbannal, egy felhő alakú gonggal kísérték vallásos énekeiket. Kuya Shonin, a tizedik században élt japán buddhista utazó zarándoklása közben minden tizedik ima után megütötte a gongot; így akarta elijeszti a gonosz szellemeket.

hangterápia A gong használata nem korlátozódott kizárólag vallási ceremóniákra, a hétköznapi élet történéseit is végigkísérte a hangja. Az ősi Kínában a munka kezdetét és a végét gongütéssel jelezték, de a törvényszékeken is ezt a jelzést használták. Az induláshoz és érkezéshez , például hajók kifutásakor, vagy hivatalos személyek érkezésekor is megütötték a gongot. Japánban kis gong hívta a vendégeket teaszertartásra. Voltak olyan gongok, amelyeket csak házasságkötéshez lehetett használni, s olyanok is, amelyeket születésnapra, temetésre, spirituális ceremóniákhoz. Szóló hangszerként az emberek közötti kommunikáció kedvelt eszköze volt, mivel segítségével nagy távolságokra lehetett eljuttatni üzeneteket. Innen ered a „talking gongs” elnevezés. Leírások szerint a Fülöp-szigeteken a szerelmespárok hosszú beszélgetéseket folytattak gongok segítségével, amikor nem volt módjuk a személyes találkozásra. Egyes szerzeteseknek megvolt az a képességük, hogy saját hangjuk frekvenciáját a gong frekvenciájához tudták igazítani, s ezáltal több száz láb távolságból is rezgésbe tudták hozni a hangszert. A szakrális célok és rítusok mellett tehát a mindennapi életnek is része volt a gong.
A gongok készítőit minden kultúrában nagy tisztelet övezte – kivételes szellemi erőt és lelkierőt tulajdonítottak nekik. Mielőtt a mesterek hozzákezdtek egy gong készítéséhez, több napon át böjtöltek és meditáltak, s csak az arra alkalmasnak tartott napon kezdtek hozzá a munkához. Megfigyeltem, hogy Kínában az emberek még ma is nagy tisztelettel érintik e hangszert, s nagy megbecsülésnek örvendenek a készítő mesterek. Az általunk forgalmazott gongokat Kína Wuhan tartományában gyártják, s a készítőnél magam választom ki a legjobbnak tartott hangszereket.
A hagyományok úgy tartják, hogy a gong hangjában fürödni egészséget jelent, de már megérintésük is erőt és boldogságot ad. Egyes bennszülött törzsek szerint a gong hangja még a viharok ellen is hatékony védelmet nyújt!
(A fotó a Java Galery archívumából való.)

Gong használata a nyugati kultúrában

A nyugati kulturális tradíciókban soha nem volt nagyon népszerű hangszer. Szinte csak a koncert termekben játszó szimfonikus zenekarokban lehetett megszólaltatni másodlagos effektként.
Gustav Mahler volt az első zeneszerző, aki gongot használt szimfonikus zenében, de megemlíthetjük Rachmaninov nevét is, aki Tam tam gongot alkalmazott zenéjében. A modern zenei világban Led Zeppelin „What is and What Should Never Be” c. dalában is hallgatjuk a hangját.
A gong zenei célú felhasználásán túl hétköznapi szokásokban, „világias” ceremóniáinkban változatlanul jelen van. Számtalan színházban gongütéssel jelzik az előadás kezdetét, múzeumokban gongütés figyelmezteti a látogatókat arra, hogy hamarosan zárnak. A kultúra szféráján túl a nyugati üzleti világban is egyre divatosabb a gong használata. Nem csak multinacionális vállalatok, hanem kisebb cégek is gyakran kezdenek gongütéssel fontos eseményeket: évzáró rendezvényeket, értekezleteket – ezzel kívánva, hogy a szerencse ne pártoljon el tőlük. Mert a gonghoz tartozó legerősebb hiedelem az, hogy szerencsét, egészséget, boldogságot hozó hangszer.
A gong az utóbbi évtizedben világszerte egyre népszerűbb eszköze a hangterápiának, a relaxációs, meditációs és spirituális gyakorlatoknak. Egyre többen élvezik a hangfürdő, gongfürdő, hangmasszázs, sejtmasszázs testre és lélekre gyakorolt jótékony hatásait.

Miként használható a gong hangterápia céljára?

hangterápiaMinden ember szereti a gong hangját, mert a vibráció nyelvén szól hozzánk: nemcsak halljuk, hanem a testünkben is érezzük a rezgését. A hangok testre és lélekre gyakorolt hatása ősidők óta ismert volt Nepál, Tibet, Buthan, Mongólia, Kína és India kultúrájában. A rezgések emberre gyakorolt hatását a korai civilizációkban: Egyiptomban, Babilóniában és Perzsiában is tanulmányozták. Már akkor felismerték, hogy a szervezet öngyógyító folyamatait felébreszti és működésbe hozza.
Jóllehet az ősidőkre vonatkozó tudás rohamosan elvész, a rezgések emberre kifejtett jótékony hatására vonatkozó ismeretekből mégis sok fennmaradt legendák, hiedelmek, hagyományok, rítusok, tanítások, írások formájában.
A gongok gyógyító hatására vonatkozó ősi tanításokat a következőképpen lehet röviden összefoglalni:
Az egészség feltétele, hogy a szervezet rezgései harmonikusak legyenek. A gong hangját univerzális vibrációként, spirituális rezonanciaként definiálták, kozmikus energiaként, mely lecsendesíti és megtisztítja az elmét, s így az képes lesz kommunikálni az univerzális tudattal. A gong rezonanciáját a szférák zenéjének, hangját a bolygók rezonanciájának pompás mintázataként írták le. Ismeretük szerint a gong felhangjainak széles spektruma harmonizáló hatású, a fizikai testre gyakorolt jótékony hatásán túl inspirálja a lelket és a szellemet is. A test energiaközpontjaira gyakorolt hatásán keresztül tisztítja az aurát. A gong rezonanciája felébreszti a kreatív erőket, növeli a vitalitást.
A gong zeneterápiás, hangterápiás, rezgésterápiás használata az utóbbi években kezd elterjedni Európában. A keleti gong-meditációból nőtt ki a mai nyugati hangmasszázs, mint terápia. A hangmasszázs fizikai hatást gyakorol a testünkre. Mivel testünk háromnegyede vízből áll, és a víz a hanghullámokat kiválóan továbbítja, a hangok által keltett rezgések eljutnak minden egyes sejtünkhöz. Mindenki könnyen meggyőződhet róla, ha a teste tetszőleges pontja közelébe helyez egy gongot, s megütögetve rezgésbe hozza; egész testében érezni fogja a vibrációt.
(Fotó: Szilágyi Zoltánné – Készülődés Devya gong meditációjára – New York, Riverside Church, 2007. március.)

Milyen eredményeket várhatunk a gong terápiás célú használatától?

Egészségmegőrző és gyógyító hatásáról egyaránt vannak tapasztalatok. A hangterápia és zeneterápia lelkes kortárs hívei szerint egy gong koncertet meghallgatni már fél egészség. Spontán formája a gyógyulásnak. A gong hangjaiban fürödve az emberek rövid idő alatt megnyugodnak, megszabadulnak a stressztől, az izomtónus feszültsége oldódik, a légzés szabályossá válik, a test hőmérséklete alacsonyabb lesz, megszűnik a káosz, a negativitás, az ellenállás. Minden mentális erőfeszítés, erőlködés nélkül elvezetődnek a meditáció állapotába – a gong „dolgozik” helyettük. Ha megszólaltatják a gongot, a hangok áradásával együtt sokan átélik az érzelmek áradását is. Én magam még alig találkoztam olyan emberrel, akinek ne szökött volna könny a szemébe hatalmas gongom leírhatatlanul felemelő hang-óceánját meghallva. Tapasztalatok szerint a gongot megütve a legnagyszerűbb rezonancia keletkezése élhető át, mely átjárja a testet és a lelket, hatására az emberek mentálisan kiegyensúlyozottabbá válnak. Sok ember beszámol a gong fájdalomcsillapító hatásáról is. Ezt a tényt kutatási eredmények is alátámasztják, ugyanis a 110 Hz-es rezgés eredményesen csillapítja a fájdalmakat.

A gong hangszer jellemzői

A gong fémből készült kerek, lapos idiofon ütős hangszer. Leggyakrabban rézből vagy bronzból készül, de a nikkel és ezüst, illetve a réz és ón ötvözet is kiváló alapanyagul szolgál. Többféle megmunkálás, szín és forma ismert, azonban mindegyiket nevezhetjük gongnak. Néha hangolják is; elsősorban az anyag vastagságától függ a hangmagasság.
A hangszert ütővel hozzuk rezgésbe. Különböző ütők használatosak: puha filc ütők, keményebb textil borítású ütők és egészen kemény, gumi felületű ütők.
Néhány ismert gong típus, a teljesség igénye nélkül: Chau gong, Jin gong, Fen gong, Tiger gong, Jin ban gong, Hand gong, Xian jia gong, Tam tam gong, Opera gong, Wind gong, Lion gong.

Gong, mint forma szimbólumvilága

Szimbólumok minden kultúrában megtalálhatók – a legendákon, mítoszokon túl a művészetekben is. Szimbólumnak nevezzük azt, amiről egy kultúra úgy hiszi, hogy többlet jelentése van, azaz jelképpé válik. A szimbólumok jelentést hordoznak, továbbítanak és megőriznek. Lehet szimbólum egy kép, egy név, bármi, ami sajátos többletjelentéssel bír.
Az archaikus kultúrákban a kör mint forma az örökkévalóság szimbóluma, a tökéletesség, a menny és a világegyetem, azaz a mindenség jelképe. A kör olyan őstípusú jelkép, mely a teljesség, a beteljesedés, az összesség egyetemes szimbóluma. Ugyanakkor mágikus tulajdonságokkal is felruházták – régi korok tapasztalata szerint egységes védelmet nyújt a gonosz erőkkel szemben.
Számtalan gongon láthatunk több kört. A szemes gong például, mely felfogható hármas körnek is, a testet, a lelket és a szellemet jelképezi. A belső kör a szellem, a külső kör a test, a középső pedig a lélek. Lehet azonban a létezés három síkja szimbólumának is tekinteni.
Hogy gongja vásárlásakor Ön egyszerűen és tudatosan dönthessen, következzék néhány információ és tanács:

  • Első lépésként határozza el és fogadja meg, hogy vásárlás előtt nem sajnál időt szánni a gong körültekintő kiválasztására.
  • Második lépésként fogalmazza meg magában a gonggal szembeni elvárásait. Tisztázza, milyen célra vásárolja, milyen szükségleteket kell kielégítenie a gongnak. Például mekkora helységben fogják használni, kik, hányan, milyen célra.
  • Harmadik lépésként döntse el, melyek azok a tulajdonságok, melyek az első lépésben megfogalmazottak szerint döntési kritériumok lehetnek. Például hangterjedelem, hangszín, méret, súly, megjelenés, tárolhatóság, felfüggesztési lehetőség, beszerzési ár.
  • Negyedik lépésként a fenti kritériumok értékelése után szűkítse le a számításba jöhető gongok körét két-három modellre, méretre.
  • Ötödik lépésként gyűjtsön információt a forgalmazókról. Például mióta vannak jelen a piacon, szakértők-e a hangszerek területén, milyen képzettségük van, honnan szerzik be a gongokat, hány típust forgalmaznak, van-e raktárkészletük. Kérjen tőlük tanácsot. A jó forgalmazók mindig a legjobb, a vevői igényekhez leginkább illeszkedő hangszert fogják Önnek javasolni, hiszen tudják, az elégedett vásárló a legjobb reklám!
  • Hatodik lépésként gyűjtsön információt az árakról, szállítási határidőkről, feltételekről. Mérlegelje, a legolcsóbb gongra van szüksége, vagy a legjobb minőségre. A gong akkor ér igazán sokat, ha érzelmileg is kötődünk hozzá, ha úgy érezzük, ez a legjobb választás. Ne feledje, a gong nem divatcikk! Legtöbbször egy életen át megtartjuk, sőt generációkon keresztül használhatják.
  • Végül, hetedik lépésként, gondos mérlegelés után hozza meg vásárlási döntését, azaz vásárolja meg álmai gongját! Ismerje meg, szerezzen róla és vele minél több tapasztalatot és bízzon benne, hogy beváltja a hozzá fűzött reményeket.

forrás: http://www.rezgesterapia.hu/gongok2.html

Chau gong/Tam-Tam gong

hangterápia A chau gong — más névem Tam-Tam gong — középen vékonyabb, visszahajló pereménél vastagabb anyagból készült, így vibrációja középre koncentrálódik. A peremnél az alaphangot addig tartja, amíg minden felharmonikus hang el nem halkul, s már csak a legmélyebb alaphang hallható.
Azoknak javasoljuk ezt a gongtípust, akik kedvelik az erőteljes, lenyűgöző, transzcendens zenei hatást. A hangok gyújtópontjába ülve a dübörgő, és mégis hihetetlenül megnyugtató hang-orgiából néhány másodperc múlva mintha egy erőteljes hangú basszus férfikórus hangját vélnénk kihallani, mely átjárja sejtjeinket, csontjainkat, tudatunkat. Aki meghallja a chau gong hangját, megérti, miért tartják úgy ősidőktől kezdve, hogy a gong hangjában fürödni egyet jelent az egészséggel, a szerencsével és a gazdagsággal!
Nagyszerű választás gongterápia, hangterápia céljára, gongfürdőhöz, sejtmasszázshoz, hangmasszázshoz, nagy méretű helységekben való használatra, céges rendezvényekhez, egyéni és csoportos meditációhoz, gyógyításhoz. Lakásokban, közösségi terekben elhelyezve impozáns megjelenése és mérete miatt egyúttal a helység ékessége is.
Alapanyag: bronz ötvözet

Chau gong

hangterápiaHangjában, megjelenésében egyaránt grandiózus hangszer, amelynek hatása alól használója és hallgatója nem tudja kivonni magát. A mély infrahangoktól az egészen magas, füllel már szinte érzékelhetetlen hangokig széles spektrumban sugároz.
Szállodák, wellness központok, intézmények, terapeuták és gong rajongók lenyűgöző hatású hangszere.
Az állvány egyedi tervezésű, kovácsoltvas, kézi megmunkálással készült.
Alapanyag: bronz ötvözet

Wind gong

hangterápiaA wind gongnak felharmonikusokban kivételesen gazdag, erőteljes hangzása van a réz, ón, nikkel anyagösszetételnek köszönhetően. A gong spirituális aspektusának kutatói szerint a nikkelnek kulcsszerepe van az energiák közvetíthetőségében. A wind gong érzékenyen reagál a legfinomabb ütésekre is, hangzásának teljes gazdagsága azonnal hallhatóvá válik. Teljes felülete azonos vastagságú anyagból készült, lapos, a pereme nem visszahajló. Megjelenése a napkorong látványát idézi, mely különösen nagyobb méretekben lenyúgöző hatást kelt.
Felharmonikusokban gazdag, hosszan szóló, gazdagon zengő hangzása miatt hangterapeuták és egyéni felhasználók körében egyaránt népszerű gongtípus. Gongterápiához, hangterápiás kezelésekhez, hangmasszázshoz, sejtmasszázshoz, továbbá egyéb terápiás célra javasolt gong-típus. Szabadtéri használatra is kiválóan alkalmas modell.
Alapanyag: bronz ötvözet

forrás: http://www.rezgesterapia.hu/gongok.html

Hangtálakról

Az ősi keleti kultúrákban már sok ezer évvel ezelőtt gyógyítottak hangokkal. Jóllehet a hangterápia hatásmechanizmusa nem írható le a nyugati orvostudomány egzakt módszereivel, de könnyen elképzelhető, hogy gyógyító eredmények nélkül, pusztán a tradíciókhoz való ragaszkodás miatt nem maradt volna fenn máig ez a gyógymód. A régi korok emberei tudták jól, hogy a gyógyulás nem mentes transzcendens hatásoktól. A keleti kultúrák a gyógyítás illetve gyógyulás középpontjába az embert állították, a maga kiismerhetetlen létezésében.

A tibeti hangtálak eredete – dióhéjban 

hangterápiaAz hangtálakat többféle elnevezéssel illeti a magyar nyelv: éneklő edény, hangtál, tibeti éneklő edény, tibeti hangtál, zengő tál. Mindegyik kifejezés használata helyes. Származása régi korokra és távoli vidékekre vezethető vissza. Története legalább olyan messzire nyúlik, mint a gongé — több ezer éves eszköz tehát. Tibet, Nepál, India, Kína vallási szertartásainak elengedhetetlen kelléke volt, de a hétköznapokat is jól szolgálta: edényként használták a szerzetesek a Himalája égig érő hegyei között megbúvó kolostorokban.
A hagyományok szerint hét különböző fém ötvözetéből állították elő (mindegyik fém az analógia törvényei szerint megfelel egy bolygónak): arany, ezüst, réz, vas, ón, ólom, higany. Ezek a fémek garantálják a hangtál egyedülálló hangját és harmóniáját, felharmonikusokban gazdag hangzását. Így a hangtálak manapság a hangmasszázs, hangterápia, hangtálterápia, hangmasszázsterápia, hangfürdő, sejtmasszázs módszerének alapvető eszközeit képezik.

A szájhagyomány szerint imádsággal kovácsolták őket — minden kalapácsütéshez egy imádságot fűztek. Itt kell megjegyezni, hogy a manapság készült edényeket nem mindig pontosan a hagyomány szerinti hét fém ötvözetéből készítik. Néha kevesebb, néha több fémet használnak. Az ősi receptet a készítők a mai napig titokban tartják, a pontos anyagösszetételt nem osztják meg senkivel. Többek között az eltérő anyagösszetétel a magyarázata a tálak eltérő színének. Az eredetinek tartott, ősi tibeti recept és eljárás szerint már nem készülnek hangtálak — ezeket már csak nyugati régiségboltokban lehet beszerezni. Ez nem jelenti azt, hogy a mai hangtálak ne lennének éppen olyan jók és jól használhatók, mint a régiek. Természetes, hogy minden készítő – legyen akár nepáli, indiai – bizonyos munkafázisokhoz (pl. polírozás, peremek megmunkálása, gravírozás, vésés) igénybe veszi a munkafolyamatot megkönnyítő kéziszerszámokat, kisgépeket. Napjainkban a forgalomban lévő hangtálak zöme, Nepálban, Indiában készül. Ezeket szoktuk „eredeti” jelzőkkel illetni. Ezen túlmenően készülnek még hangtálak Japánban, Vietnamban, Kínában, főként öntési eljárással.
Cégünk Nepálban készült, terápiás célra alkalmas hangtálakat forgalmaz. Nem viszonteladóktól, európai vagy ázsiai kereskedőktől szerezzük be a hangtálakat, hanem közvetlenül a nepáli műhelyekből vásárolunk. A helyszínen, saját magunk választjuk ki a legjobb minőségű hangtálakat és kiegészítőket.
A nyugati világ először a 19. század utazóitól szerzett tudomást a hangtálak létezéséről és használatáról, de igazi fellendülést a hatvanas évek hippi-mozgalma hozott: sok nyugati fiatal utazott Indiába, ahol megismerkedtek a hangtálak használatával, megtapasztalták varázslatos erejét, majd visszatérve hazájukba, „divatba hozták” őket. Napjainkban egyre népszerűbbé válik a hangtálak rezonanciájával való gyógyítás, energetizálás, stresszoldás, wellness.

Milyen eredményeket várhatunk a tibeti hangtálak terápiás célú használatától?

Röviden azt mondhatjuk: nyugtató, harmonizáló hatást, az egészség megőrzését és gyógyító erőt.
A hangtálak – a gong és számos más hangszer mellett – fontos eszközei és kiegészítői az egészség megőrzését szolgáló alternatív eljárásoknak, a gyógyulási folyamatok serkentésének. Emlékeztetnek bennünket belső egységünkre és teljességünkre, a test, szellem és lélek egészséges összhangjára. A hangtálak csodálatos hangja oldja a stresszt, megnyugtatja az idegeket, ellazítja a feszült izmokat, csillapítja a fájdalmakat. Jó tapasztalatok vannak a félelmek és szorongások sikeres oldására is. Minden erőfeszítés nélkül gyorsan relaxált állapotba kerülhetünk a hangjuk által. A tökéletes ellazulás gyakran olyan gyógyhatással jár, hogy a további gyógykezelést is kiváltja. Jó szolgálatot tesz meditációhoz való előkészülethez, sőt a meditáció kísérő hangjaként is alkalmazhatjuk a hangtálak hangjait, rezgéseit. A hangmasszázs, hangterápia, hangtálterápia, hangmasszázsterápia, hangfürdő, sejtmasszázs összes módszere a jó egészséget, közérzetet szolgálja.